Noordhuys Packing behoudt BRC AA+ certificaat

Noordhuys Packing verpakt AGF product op het hoogst haalbare niveau. ook in 2017 heeft Noordhuys Packing het BRC AA+ certificaat weer behaald.

Beleidsvoering

Noordhuys Packing voldoet sinds de oprichting volledig aan de BRC A kwaliteitsnorm. Sinds 2015 is er vanuit de visie van het bedrijf voor gekozen om de BRC audits onaangekondigd plaats te laten vinden. Noordhuys Packing streeft er naar o te allen tijde op het hoogste kwaliteitsniveau te opereren.

“Wij moeten op ieder willekeurig tijdstip en onder alle condities voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen” – Theo van Noord.

British Global Standard for Food Safety (BRC)

In 2015 is na de eerste onaangekondigde audit het BRC A+ certificaat behaald. Dit was indertijd de hoogst haalbare norm binnen de British Global Standard for Food Safety. Sinds 2019 is BRC versie 8 van kracht. Binnen versie 8 is het AA+ certificaat het hoogst haalbare niveau. Dit niveau is door Noordhuys Packing dat jaar behaald. Wij kunnen u mededelen dat wij opnieuw succesvol de onaangekondigde audit hebben doorlopen die in Mei 2019 heeft plaatsgevonden. Noordhuys Packing levert ook in 2019 producten aan de markt op het hoogst haalbare niveau.

Samenwerking

Noordhuys Packing is een bedrijf dat zich richt op het verpakken van diverse AGF producten. De aanvoer van producten komt van primaire aanvoer van Noordhuys Tomatoes, en secundaire aanvoerders van nationaal product en import.

Noordhuys Packing is aangesloten bij coƶperatie Coforata van The Greenery. Het handelshuis verzorgt de verkoop van onze producten.

Werken bij Noordhuys Tomatoes

Enthousiaste scholieren opgelet

Noordhuys Tomatoes werkt met een groot aantal scholieren voor het oogsten van tomaten. Deze worden vooral ingezet op de zaterdagen, tijdens de vakanties en op vrije schooldagen.