Certificeringen

De producten van Noordhuys worden geleverd aan verschillende internationale supermarktketens, groothandelaren en foodservice bedrijven. Noordhuys streeft er naar om de beste te zijn in de markt van het verpakken van tomaten. Om deze standaard van kwaliteit aan te tonen naar onze klanten worden alle (klant) benodigde certificaten gehaald.

Er is een grote verscheidenheid aan certificaten binnen de vele facetten van de agf markt. Een overzicht van de door Noordhuys behaalde certificaten in 2021 wordt hieronder aangegeven. daarnaast een korte uitweiding over de focus en meerwaarde van elk behaalde certificaat.

GlobalGAP

Een groot aantal Europese retailers stelt een GlobalGAP certificaat als vereiste voordat men mag leveren. Met behulp van dit certificaat kunnen wij aantonen dat de producten die wij aan retailers leveren voedselveilig zijn. kijk op: http://www.globalgap.org/uk_en/

Grasp

Grasp is een toevoeging op de GlobalGAP audit. Dit keurmerk wordt tijdens de GlobalGAP audit meegenomen en legt de focus op het personeel dat werkzaam is binnen het bedrijf. Er wordt bekeken in hoeverre Noordhuys Tomatoes op een ethisch verantwoorde manier omgaat met personeel. Dit jaar is het Grasp certificaat behaald met een score van 100%. kijk op: http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/

SMETA

Waar we op onze teeltlocaties gebruik maken van de GRASP-richtlijnen voor de ethische normen en standaarden van het bedrijf, wordt er bij Packing gewerkt onder toezicht van de SMETA-richtlijnen die vanuit Sedex worden geleverd. SMETA is een ethische standaard die vanuit de Engelse retailers wordt gebruikt om bedrijven waarmee samengewerkt wordt te beoordelen. De SMETA-beoordeling vindt niet jaarlijks plaats, de rapporten van de audits zijn online te vinden voor partners waarbij alle informatie van het bedrijf open gedeeld wordt. Hierdoor kunnen schakels in de keten onderling vertrouwen hebben in en verzekerd zijn van een eerlijke en verantwoorde aanvoer van producten naar de klant. Kijk op: https://www.sedex.com/

Skal

Een groeiende bewustwording van duurzaamheid levert een groeiende biologische AGF markt op. Noordhuys Packing is dankzij het behaalde Skal certificaat in staat om biologische AGF producten te verpakken, en ondersteunt zo de teelt van dit eerlijke product. kijk op: https://www.skal.nl

(On the way to) Planet Proof

Planet Proof is een keurmerk voor koplopers op het gebied van duurzaamheid.  Dit keurmerk hebben wij mogen ontvangen, doordat ons bedrijf op hoge standaard werkzaam is op het gebied van weerbaar telen. schadelijke beestjes, schimmels en bacteriën worden waar mogelijk puur biologisch bestreden. Het bedrijf let scherp op de impact die Noordhuys heeft op het milieu. kijk op: https://www.planetproof.eu/500/home.html

BRC AA+

De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor bedrijven die direct leveren aan de retailsector. Begin dit jaar heeft Noordhuys Packing het BRC AA+ certificaat weer behaald. Dit is een prestatie waar Noordhuys Packing erg trots op is. Het behalen van een AA+ certificering geeft de afnemer en consument een extra bevestiging van de geleverde kwaliteit. kijk op: https://www.brcglobalstandards.com/

Tesco TPPS

TPPS is een norm die opgesteld is vanuit de Engels retailketen Tesco. Om te mogen leveren aan de Engelse markt en zijn klanten, is een certificeringsschema van het hoogste niveau opgesteld waar aan voldaan moet worden. In 2019 heeft Noordhuys Packing dit certificaat voor het eerst mogen halen, waarbij een goede score is behaald. Als Noordhuys Packing werken we al langere tijd op een standaard waarvan wij denken dat deze nodig is om een geschikt en veilig product te kunnen leveren aan onze klanten. Het is mooi voor ons als verpakstation om te zien dat dit wordt erkend door het behalen van het TPPS certificaat van Tesco. Kijk op: https://normecfoodcare.com/blog/tesco-certificering/

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid

Noordhuys hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij proberen wij een balans te creëren tussen mensen (people), milieu (planet) en rendement (profit).

Stel je vraag

Meer over certificering

Hans Fase
Noordhuys

e: hans@noordhuys.nl